Uw zoekresultaten

Integriteit

“Zeggen wat je doet; en doen wat je zegt….”

Duvekot Makelaardij staat voor een transparante, persoonlijke maar bovenal integere uitvoering al uw opdrachten. Er moet vertrouwen zijn in de zaken die u met ons deelt en onze adviezen en rapporten moeten alle toetsen van geloofwaardigheid kunnen doorstaan. Die verantwoordelijkheid is voor ons een uitgemaakte zaak. Daar kunt u ons op afrekenen. Onze vakbekwaamheid en integriteit worden dan ook permanent getoetst door onze aansluiting bij de onderstaande kwaliteitskeurmerken;

VastgoedPRO is een beroepsvereniging voor makelaars en taxateurs. Alleen makelaars en taxateurs die voldoen aan de hoogste standaarden kunnen lid worden. VastgoedPRO bewaakt de kennis, de kwaliteit én de integriteit van de aangesloten leden. Dit doet VastgoedPRO door het faciliteren van o.a. bijscholing, juridische documenten, software en een vakinhoudelijke helpdesk. Voorts is er een permanente controle op een strikte naleving van alle voorschriften.

Het NRVT bewaakt, waarborgt en bevordert de onafhankelijkheid, integriteit en kwaliteit van de Register-Taxateur en dient, als centraal register van vastgoedtaxateurs, het publiek belang van vastgoedwaarderingen. Het NRVT registreert daartoe vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel en zorgt voor eenduidige gedrags- en beroepsregels en reglementen. Het NRVT houdt daarbij toezicht op de naleving van deze gedrags- en beroepsregels en reglementen en garandeert daarmee de kwaliteit van de geregistreerde taxateurs. Aangesloten taxateurs moeten hun kennis blijvend aantonen, onder andere door het verplicht volgen van bijscholingsdagen.

Sinds het vervallen van de wettelijk beëdigingsplicht is de Stichting VastgoedCert opgericht om de kwaliteit van makelaars te kunnen blijven waarborgen, VastgoedCert is een branchebrede toezichthoudend instituut dat zorgdraagt voor de certificatie en registratie van makelaars in onroerende zaken op basis van hun vakbekwaamheid. Aangesloten makelaars dienen jaarlijks een educatieprogramma uit te voeren om hun kennis te waarborgen.

Zowel het NWWI als de TaxateurUnie zijn validatie-instituten. Zij keuren rapporten van woningtaxaties voor het verkrijgen van een hypothecaire financiering en zien erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Financiers en consumenten krijgen zo heldere, objectieve en betrouwbare woningtaxaties die inzicht geven in de wijze waarop de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen zich bij het NWWI en TaxateursUnie aanmelden.

De Geschillencommissie SGC in Den Haag organiseert voor een groot aantal branches het geschillenrecht. Als u een klacht over uw makelaar hebt en u komt er met deze makelaar samen niet uit dan kunt u zich eenvoudig wenden tot de Geschillencommissie. Deze organisatie, opgezet door de overheid, biedt u de zekerheid dat uw klacht inzake betaling of verleende diensten juist, terecht en onafhankelijk wordt beoordeeld.

Vergelijk objecten