Uw zoekresultaten

Huis aankopen

U ziet het huis van uw dromen te koop staan. Snel een afspraak maken voor een bezichtiging en het lijkt precies wat u zoekt en u wordt nog enthousiaster dan u al was… Maar hoe nu verder? Impulsief de woning kopen of toch maar liever even met beide benen op de grond? Aan u de keus!

Als makelaar weten wij als geen ander wat enthousiasme met mensen kan doen. En wat vrijwel niemand beseft is dat de makelaar in opdracht van de verkoper werkt. Hij is dus uw tegenpartij. Heel vaak gaat het goed. Maar ook even zo vaak gaat het te snel en heeft u een huis gekocht die u niet of niet voldoende beoordeeld hebt op alle belangrijke zaken (technisch, juridisch, milieu etc.). Of u heeft in uw enthousiasme voor een (te) hoge prijs heeft gekocht. En dat is jammer want een gemaakte koopovereenkomst is niet eenvoudig ongedaan te maken. Daarom maken steeds meer kopers gebruik van de aankoopbegeleiding van Duvekot Makelaardij. Uw eigen makelaar. Een deskundige en ervaren makelaar die samen met u het aankooptraject ingaat. Zaken als bouwkundige kwaliteit, bodem, bestemmingsplan en prijsonderhandelingen. Bij alle stappen helpt Duvekot Makelaardij u de juiste keuzes te maken én de juiste beslissing te nemen!

Het resultaat is een huis die voldoet aan uw verwachtingen. Aangekocht voor een prijs die u waarschijnlijk zelf nooit had kunnen realiseren. Op deze wijze wordt het inschakelen van een makelaar geen kostenpost maar een zinvolle investering die zich altijd terug verdient.

Ter informatie geven wij u vast een inkijkje in het aankoopproces. Hoe pakt Duvekot Makelaardij de aankoopbegeleiding aan. U vindt de basisinformatie in het onderstaande aankoop-stappen-plan. Dit is geen standaardproduct, maar een basis voor maatwerk. Iedere koper en ieder huis is immers uniek.

Gratis kennismakingsgesprek

U ontvangt tijdelijk een gratis kennismakingsgesprek. Neem contact met ons op om gebruik te maken van deze actie.

Telefoon: 06 53 345 537

E-mail: info@duvekotmakelaardij.nl

Het Duvekot Makelaardij aankoop-stappen-plan

Niets is zo moeilijk als iemand adviseren die je niet persoonlijk kent. En dat is toch eigenlijk wat u van ons vraagt. U vraagt ons advies over de kwaliteiten van een te koop staand huis. Maar daarbij vraagt u ons ook advies of dit huis wel bij u past. Daarom nemen wij de tijd om kennis te maken. Kennis te maken met u en uw wensen en gedachten. Pas daarna kunnen wij u goed en eerlijk adviseren.

Wij hechten veel waarde aan het maken van goede afspraken. Daarom nemen we ook ruim de tijd om de voorwaarden en de kosten van onze dienstverlening met u te bespreken. Hiervoor hanteren wij een duidelijke tarievenstructuur. De gehele aankoopbegeleiding is bij Duvekot Makelaardij onderverdeeld in overzichtelijke modules. Hierdoor weet u exact wat u betaalt en wat u daarvoor aan begeleiding en service ontvangt.

Uniek bij Duvekot Makelaardij is dat u niet verplicht bent om het gehele traject af te nemen. Ook voor losse onderdelen van de aankoopbegeleiding (zoals uitsluitend een woninginspectie) kunt u ons inschakelen. Helder en duidelijk én u betaalt nooit teveel! Alle gemaakte afspraken tussen u en Duvekot Makelaardij worden vastgelegd in een zogenaamde bemiddelingsovereenkomst. Wij hanteren een overeenkomst met voorwaarden die mede zijn opgesteld door de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis. Zo weet u zeker dat uw rechten goed zijn beschermd.

In veel gevallen heeft u het huis al een keer zelf bezichtigd. U bent enthousiast geworden en vraagt ons om advies. Na ons kennismakingsgesprek maken wij met de verkopers of de verkoopmakelaar een afspraak voor een tweede bezichtiging. Tijdens deze bezichtiging gaan wij met u mee. Wij inspecteren het huis van binnen en buiten en letten daarbij speciaal op zaken die in een eerste oogopslag vaak niet zichtbaar zijn. Onze jarenlange ervaring is hierbij een duidelijk voordeel. Heel vaak weten wij waar wij bij een bepaald type woning extra op moeten letten.

Ook de omgeving van het huis is belangrijk. Zijn er bijvoorbeeld bouwactiviteiten te verwachten of is er sprake van (geluids)overlast. Allemaal zaken die uw toekomstig woongenot ingrijpend kunnen beïnvloeden. Ook verrichten wij een eerste globaal onderzoek naar mogelijke juridisch belangrijke zaken zoals een recht van overpad of een andere erfdienstbaarheid. Natuurlijk is er ruim de gelegenheid om uw specifieke vragen en opmerkingen over de woning te onderzoeken en te beantwoorden. Aansluitend aan de inspectie bespreken wij met u onze eerste bevindingen en conclusies. Vaak kunnen wij u direct een indicatie geven van onze mogelijke conclusie over de woning.

Indien voor het geven van een juiste indicatie van de verkoopwaarde nader (bureau)onderzoek nodig is zullen wij u zo snel mogelijk na dit aanvullend (bureau)onderzoek onze inschatting van de waarde doorgeven. Na afloop van deze inspectie heeft u een helder en compleet inzicht van het huis én in de waarde. U bent nu in staat om weloverwogen een eventuele volgende stap te zetten in de aankoop.

U kunt er voor kiezen om ná onze inspectie en conclusie zelfstandig door te gaan met de aankoop van het huis. U kunt echter ook gebruik maken van onze begeleiding in het aankoop-onderhandelingsproces. U moet hierbij beseffen dat de makelaar van de verkoper primair de belangen van de verkoper behartigt. Het is zijn taak om het huis voor de verkoper tegen optimale condities te verkopen. Optimaal voor de verkoper dus en niet optimaal voor u! Om deze reden is het verstandig om ook zelf professionele hulp in te roepen.

Op deze wijze staat u sterk in uw onderhandelingen met de verkopende partij. Zeker bij de aankoop van een huis spelen emoties een grote rol en kunt u de ondersteuning en ervaring van een deskundige aankoopmakelaar goed gebruiken. Samen met u bepalen wij allereerst een onderhandelingsstrategie waarbij uw wensen en belangen voorop staan. Het is onze taak om uw belangen te verdedigen. Zowel in de uiteindelijke aankoopprijs maar zeker ook met betrekking tot de opleveringsdatum, eventuele roerende zaken en andere aandachtspunten.

Vanzelfsprekend betrekken wij u continue bij de onderhandelingen en doen niets zonder uw medeweten en goedkeuring. Onze jarenlange ervaring in aankooponderhandelingen resulteert in vrijwel alle gevallen in een koopsom die u waarschijnlijk zelf niet had kunnen realiseren. Op deze wijze wordt het inschakelen van een aankoopmakelaar geen kostenpost maar een zinvolle investering die zich altijd terug verdient.

Om dit te bewijzen rekenen wij u voor de begeleiding bij de aankooponderhandelingen geen vast bedrag maar een percentage van het onderhandelingsresultaat. U betaalt ons dus alleen als wij een prestatie leveren. U betaalt ons dus nooit teveel!

Er is een overeenstemming bereikt tussen u en de verkopers. Wij zullen vervolgens alle gemaakte afspraken opnemen in een professionele koopovereenkomst. Het is in ieders belang dat deze overeenkomst helder en zakelijk wordt opgesteld. Als er voor u nog bijzondere voorwaarden in de koopakte moeten worden opgenomen zoals een ontbindende voorwaarde of een bouwkundige keuring zullen wij erop toezien dat de afspraken hierover goed omschreven worden.

Als de makelaar van de verkoper de koopakte op stelt zullen wij er op toezien dat alle genoemde punten op een correcte wijze in de koopakte worden opgenomen. De koopakte nemen wij vervolgens uitgebreid met u door zodat u precies weet wat u ondertekent. Ná ondertekening zullen wij er voor zorgdragen dat de getekende koopovereenkomst in het bezit komt van de notaris die belast zal worden met de overdracht.

Veelal wordt in de koopovereenkomst een bepaling opgenomen dat u de koop kunt ontbinden als u onverhoopt geen passende hypothecaire financiering kunt verkrijgen. Het is in uw belang dan ook heel belangrijk dat deze ontbindende voorwaarde op een juiste wijze wordt opgesteld. Alleen dan kunt u er van op aan dat u niet in de problemen komt als de financiering niet lukt.

Wij kunnen u in deze fase in contact brengen met deskundige en betrouwbare partijen die u kunnen begeleiden bij het verkrijgen van een passende hypothecaire financiering.

De notaris zal er voor zorgen dat het door u gekochte huis op de overeengekomen datum zal worden overgeschreven in het Kadaster. Hierdoor wordt u eigenaar van het huis. Ook zal de notaris de koopsom aan de verkopers doorbetalen en zorgen dat uw hypotheek op de juiste wijze wordt ingeschreven. Vóórdat de notaris de definitieve overdracht zal uitvoeren zullen wij het huis nog een keer samen met u en de verkopers inspecteren.

Hierbij controleren wij of er tussen het sluiten van de (voorlopige)koopovereenkomst en de daadwerkelijke overdracht geen bijzonderheden zijn voorgevallen. Wij letten hierbij speciaal op beschadigingen en andere belangrijke zaken. Ook worden de meterstanden genoteerd. Aansluitend gaan wij samen met u naar de notaris en zullen er op toezien dat ook hier alles wordt uitgevoerd zoals wij dit hebben afgesproken.

U bent nu eigenaar van uw nieuwe huis. U bent enthousiast begonnen met het woonklaar maken of de verhuizing. Soms zijn er nog vragen of zijn er zaken niet geheel duidelijk. Het kan ook voorkomen dat u na de overdracht gebreken aan de woning constateert die ondanks alle inspecties ten tijde van de aankoop niet bekend waren. In al deze gevallen staan wij daarom ook ná de overdracht u terzijde om eventuele vragen te beantwoorden. Voor ons vanzelfsprekend en voor u een hele geruststelling!

Spreekt deze werkwijze u aan? Neem dan contact met op met Duvekot Makelaardij. In een gratis kennismakingsgesprek nemen wij graag alles met u door.

Contact opnemen

Heeft u vragen over onze diensten? Als u ons contactformulier invult nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vergelijk objecten